CSS

Om CSS

I avsnittet innan tittade vi på språket HTML som är till för att ge ett dokument en viss struktur för att kunna visas i en webbläsare. För att ge dokumentet en bra design krävs ofta något mer, ytterligare en nivå ovanpå HTML. Sättet vi gör detta på är att använda stilmallar, precis som vi använder mallar för att skriva t ex Word- eller PowerPointdokument.

Tekniken Cascading Style Sheets (CSS) är ett sätt att använda stilmallar på HTML-dokument. Det här ger oss möjligheten att med ett enda dokument, stilmallen, bestämma hur övriga dokument på en webbplats ska se ut. Vill man ändra storleken på alla rubriker så räcker det att ändra detta i stilmallen. Ytterligare ett skäl till att använda stilmallar är att det i dessa finns betydligt fler och bättre sätt att styra utseendet än med endast HTML.

I äldre versioner av HTML fanns det flera sätt att arbeta med sin layout som idag är borttagna från HTML 4.01. Dessa attribut eller element sägs vara deprecated vilket betyder att de inte gäller i den nya standarden. Så rekommendationen är : använd HTML för att beskriva innehållet och CSS för hur det ska se ut.

Internet och dess användare lider idag av att äldre versioner av HTML tillät att viss layout gjordes direkt i HTML. Nu när det är på väg bort, men inte ännu helt bort, måste de webbläsare som vill kunna visa både nya (korrekta) och äldre sidor ta hänsyn till de felaktiga sätten. Genom att följa den standard som finns idag och inte skriva kod från igår hjälper du till att hålla nätet rent.