CSS

Bestäm utseende på muspekare

Ibland vill man låta musen anta pilformen eller annan valfri form även när den förs över ett element som inte är en länk. Med ganska enkla medel går det att skapa denna effekt med hjälp av CSS. Tyvärr fungerar det här lite olika i t ex Internet Explorer och Mozilla, men följande lösning fungerar oftast bra. Den här paragrafen är ett exempel på ett element som har egen style på muspekaren. Muspekaren antar en annan form än den vanliga!

.mypointer  {  cursor : hand;  cursor : pointer  }

Det vi gör inne i reglen är att bestämma hur muspekaren ska se ut för elementet. Det finns en rad olika skepnader att välja mellan. För att få handen som vi vill ha väljer vi både hand och pointer. Internet Explorer (och kanske fler webbläsare) kommer att ignorera cursor:pointer och använder sig av cursor:hand istället. Alla läsare som stödjer pointer kommer att använda sig av det. Förhoppningsvis blir alla nöjda och glada.

Muspekare i handformHand som muspekare

Muspekare i vanlig formVanlig muspekare

Vi har nu gått igenom grunderna för att använda CSS för layout på vår webbsida. Det finns mycket mer att lära men det här är fullt tillräckligt för att kunna styra utseendet på sin webbplats.