CSS

Deklarationer och egenskaper

Ett stilblad består av ett antal stilregler. Varje regel beskriver hur ett visst element ska formateras. En regel består i sin tur av en selektor, alltså det element som ska formateras, och ett deklarationsblock som beskiver hur elementet ska formateras. Deklarationsblocket som är omgivet av klamrar { }, har ett antal egenskapar med tillhörande värde. Det kan se ut såhär:

SELEKTOR	{	egenskap : värde ;	egenskap : värde ;	}

Här beskrivs hur texten i ett dokument ska se ut genom att välja selektorn body. Det finns sedan två stycken deklarationer som anger färg samt typsnitt på texten. De två deklarationerna är avdelade med semikolon och varje deklaration består av "egenskap:värde". Egenskapen "background" beskriver vilken färg bakgrunden ska ha. Det går bra att ha varje sak på en egen rad, flera saker på en rad eller allt på en enda rad. Det är bara text i en textfil som sedan ska tolkas så hur det skrivs spelar inte så stor roll. Men för att du ska kunna läsa dina CSS-regler på ett enkelt sätt är det bra om du håller dig till ett bestämt sätt att skriva.