CSS

Gruppering

För att göra det lite enklare att få ett enhetligt utseende går det även att gruppera ihop flera olika element. Det här gör man genom att skriva flera element efter varandra i selektorn. Elementen ska vara kommaseparerade och det kan se ut såhär:

H1, H2, H3 {	font-family : Arial, Verdana, Trebuchet, sans-serif;	color : green}

Regeln sätter de två egenskaperna font-family och color. Font-family beskriver teckensnittsfamiljen för hela sidans text. Om inte teckensnittet Arial stödjs i webbläsaren som ska visa sidan används istället de andra i turordning. Det sista valet sans-serif är ett samlingsnamn på ett flertal olika teckensnitt och någon av dessa används om alla de andra saknas. De tre rubriknivåerna kommer alltså att ha samma färg och font, men kommer att behålla sina övriga egenskaper som t ex storlek.