CSS

Den magiska kaskaden

Reglerna i en stilmall är inte oberoende av varandra utan flyter ihop till något som vi kallar kaskaden. Att kaskaden är ett centralt begrepp i CSS ser man på namnet Cascading Style Sheet.Det hela betyder att ett HTML-element som ligger inuti ett annat kommer att ärva egenskapar från sin "förälder". Om vi t ex säger att en tabell ska ha text med storlek 14 pixlar och sen inne i tabellen anger att det ska vara röd text i rutorna, kommer den slutliga stilen bli kombinationen röd text med storlek 14 pixlar.

Men det är inte bara ett enda stilblad som har att säga till om när kaskaden skapas. Det tillkommer också de formateringar som görs direkt i HTML samt de inställningar och egna stilmallar som användaren har i sin webbläsare. Krångligt va? Vi ska inte gå in närmare på det här utan anta att formateringen sker i vårt stilblad och i vissa fall direkt i HTML.