CSS

Rubriker

I nästa steg är det dags att ge sig på rubrikerna på varje delsida. Rubriken är som bekant uppmärkt med märket H1 och vi lägger således till en regel med selektorn H1 i stilmallen.

H1	{	color : white;	font-family : Verdana, Arial, sans-serif;	background : green	}

Vi sparar stilmallen igen och alla rubriker får nu ett nytt utseende

Resultat

Den nuvarande stilmallen går att titta på här:

Kod