CSS

Sammanfattning

Med hjälp av HTML märker vi upp vad som är vad i ett dokument. På så sätt kan en webbläsare tolka hur ett dokument ska se ut. Ibland räcker det inte att bara veta vilket slags element det handlar om, vi vill också veta vad elementet ska ha för stil, färg, storlek osv. I vissa fall kan det här göras med HTML men rekommendationen är att göra det med stilmallar. CSS är ett språk för att använda stilmallar tillsammans med HTML.

Det vi gör är att i varje HTML-dokument säga vilken stilmall som ska styra utseendet på sidan. Om du har en stor webbplats med många sidor kan du helt enkelt låta en enda stilmall bestämma hur alla delar på webbplatsen ska se ut. Kommer du efter hand på att storlek 16 pixlar är fel för rubrikerna räcker det att ändra denna egenskap i stilmallen. Hade det inte varit för stilmallar hade egenskapen behövts ändras i alla fem, tio eller hundra dokument som din webbplats består av.

Det här ska du kunna efter avsnittet

Övningar och exempel

Länkar till referenssidor


Filer för nedladdning

Här finns alla delfiler för nedladdning. Högerklicka på länkarna och välj "Spara mål som"/"Save target as".