CSS

2) Enkelt formulär

Ett enkelt formulär taget från www.quirksmode.org som inte använder sig av tabell för formatering. Istället görs allt med standardelement som label och input tillsammans med CSS.

Visa koden

3) Formulär med style

Ett formulär som vi utvecklat lite från det tidigare. Nu med mer style, färger, kantlinjer mm.

Visa koden

4)Flytande layout med tabeller

Visar hur layout på en sida kan fixas (flytande) med hjälp av tabeller.

Visa koden

5) Flytande layout layout med CSS

Visar lite på box model och flytande layout. En överskrift har placerats så att den ligger i övre kanten på rutan. Dessutom går rutan att minimera, maximera och stänga.

Visa koden