CSS

Ändra textfärg

Öppna din textredigerare. Skapa ett nytt dokument och skriv in en regel för BODY enligt en stilmall. Spara som en CSS-fil. Sätt textfärg i BODY till blå (blue). Ta valfritt HTML-dokument (t ex en av övningarna i HTML) och infoga i stilmallen. Kontrollera att resultatet blir det önskade.

Bakgrundsfärg

Ta exemplet ovan och ändra stilmallen så att bakgrundsfärgen blir grön på den resulterande HTML-sidan.

Tabeller

Ta HTML-exemplet med tabeller och infoga en stilmall. Lägg till en regel i stilmallen som gör att tabellen får prickade kanter (border). Prickarna ska vara små och med en färg som skiljer sig från bakgrunden. Testa hur det ser ut. Skapa sedan en ny regel för hur kanterna ska se ut på tabellcellerna och gör så att dessa skiljer sig åt från tabellkanterna.

Mera tabeller

Skapa en tabell som ser ut som följande.
tabell
Lösningsförslag

Länkar

Skapa en länk som från början är grå, understruken och storleken 12px och som när musen förs över blir svart, icke understruken och storleken 14px