DHTML

Om DHTML

HTML är ett språk för att beskriva statiskt innehåll på en webbsida. Det ändras inte om användaren laddar om webbläsaren eller utför olika saker. Det innehåll som finns är bara det som står på den speciella sidan och är utformat på det sätt som står i koden. För att göra innehållet mer levande kan man använda sig av DHTML.

I avsnittet DOM tog vi upp den modell av ett HTML-dokument som skapas när det laddas ner och läses in i en webbläsare. Det är när vi med olika skriptspråk (t ex JavaScript) går in och ändrar i denna modell på klientsidan som vi pratar om Dynamisk HTML, DHTML. Detta betyder att DHTML inte är ett eget språk, utan istället antyder att vi använder olika tekniker för att ändra på HTML-koden, därav namnet Dynamisk HTML.

I praktiken betyder det här att man med hjälp av olika skriptspråk (som t ex JavaScript) går in och ändrar på den HTML som finns direkt i webbläsaren. Det här betyder att vi kan manipulera strukturen på sidan, ta bort och lägga till element eller ändra attribut för olika element när användaren gör saker. Eftersom all DHTML sker på klientsidan behöver webbservern inte vara inblandad vilket gör att tekniken blir snabbare, det vill säga de ändringar som görs på webbsidan med hjälp av DHTML syns snabbt.

Ofta handlar det om att skapa menyer eller liknande. Det exempel vi ska gå igenom är just en meny som med hjälp av JavaScript och DOM blir mer levande. Vi använder exemplet från HTML och CSS och bygger vidare på.

DHTML beskrivs ibland som ett sätt att animera sidor genom att använda HTML, JavaScript och CSS tillsammans.