DHTML

Ett dynamiskt formulär - 4

Den undre listan eller SELECT-elemenet fungerar i princip som det övre men handlar om orter och anropar funktionen chooseCity istället för showCity. Argumentet till funktionen är motsvarande värde, alltså en stad i regionen. Funktionen som tar hand om valet av stad tittar vi närmare på här:


function chooseCity(city)

{

	if (city != "none")

	{

		if (city == "Sveg")

		{

	alert("Rätt, Nike kommer från Sveg. Eller nära Sveg iaf...");

		}

	

		else 

		{

			alert(city + " är trevligt, men inte riktigt rätt");

		}

	}

}

Precis som i showCity händer det ingenting om argumentet är none. Är argumentet något annat undersöks istället om det är namnet på orten som vi söker, alltså Sveg. Stämmer det skriver vi ut på skärmen att det var rätt med hjälp av funktionen alert(). Om värdet var något annat än det vi ville ha går är det istället den andra grenen av if-satsen som utförs. Denna skriver som i showCity ut att det valda alternativet inte var det rätta.

Nu testar vi hur det hela fungerar.

Resultat

Kod

Liknande saker kan göras med andra delar av formulär. T ex går det att använda event som känner av när användaren skriver i ett fält, sätter fokus på ett element, fyller i en kryss- eller radioruta osv. Vi kommer inte att gå igenom dessa saker här men prova gärna själv!