DHTML

Teknikkrav

För att kunna utnyttja DHTML behövs inte speciellt mycket, varken för användaren eller för den som skapar sidan. Det krävs ingen speciell programvara eller server för att låta sina användare utnyttja DHTML. För användarens del krävs det att webbläsaren stödjer det skriptspråk som används, t ex JavaScript. DHTML fungerar i princip bra i alla de nya webbläsarna, även om det finns speciella funktioner skrivna för respektive läsare som endast stöds i dessa.

Ett problem med att använda sig av t ex JavaScript är att en del användare stänger av det i sin webbläsare. Man måste då skapa en lösning som fungerar för även dessa användare och inget viktigt på sidan får vara beroende av att JavaScript är påslaget i webbläsaren.

Innan man gör något med DHTML bör man tänka efter om samma sak går att göra med endast CSS eller HTML. Det blir då enklare och kräver mindre av sidans användare. Ett motto som du med fördel kan följa är : "Håll det enkelt!"