DHTML

Prata med dokumentet - Document Object Model

Genom att använda Document Object Model, DOM, kan den som jobbar med DHTML få tag i de element som ska manipuleras. DOM är den representation av en HTML-sida som bildas när sidan läses in i webbläsaren. Nu när vi har de element som ska ändras eller tas bort är det lätt att genomföra de ändringar som ska göras på sidan. Det går smidigit att byta ordning i en lista, ta bort element, lägga till bilder osv.

Alla som pratar om DHTML gör det i betydelsen att det handlar om att dynamiskt ändra utseendet på klientsidan med hjälp av CSS och någon slags dokumentsobjektsmodell. Problemet är att det finns flera olika dokumentobjektsmodeller och ofta flyter användandet av dessa ihop. Det finns idag en standard för hur DOM ska se ut, men inte alla läsare följer den till fullo. I de flesta fall fungerar det dock bra. Det är viktigt att du har koll på DOM i detta avsnitt. Om du inte har det redan gå tillbaka till avsnittet om DOM och gå igenom det igen.