DHTML

Ett exempel

Här är exemplet som vi ska bygga vidare på. När vi är klara är det tänkt att vi ska ha följande utseende.

Resultat

Vi kommer att göra en rad saker i det här avsnittet. Först tittar vi lite på enkla saker som vi kan göra med bilder, för att sedan skapa en funktion som har till uppgift att ändra bakgrundsfärg. Vi går vidare med fler funktioner och bygger stegvis om vårt exempel för att skapa en dynamisk meny. På slutet kommer även ett längre exempel på användningen av DHTML för att förbättra ett formulär.

Det här är bara några saker som går att göra, det är bara din fantasi som sätter stopp för vad du verkligen kan göra. Ta bara hänsyn till olika standarder och testa din lösning på flera olika webbläsare och datorplattformar om du vill nå ut till många användare.

Koden i denna lektion kommer att skrivas med följande font: <HTML>. Kod som inte ligger i den löpande texten har följande utseende

<HTML>