DHTML

Lista olika element

Skapa ett HTML-dokument med ett antal BR, HR, P och LI (innuti UL). Skriv en funktion för att ta reda på hur många av varje slag det finns och anropa denna för att sedan skriva ut i en popup hur många det var. Lägg till några och testa igen att det blir rätt.

Ändra i element

Skapa ett HTML-dokument med knappar för att byta bakgrundsfärg. Knapparna kan ligga i ett formulär. Låt användaren välja färg genom att klicka på knappar med namnet på färgen eller genom att ha en lista med färgval att välja bland och endast en knapp.

Lägg till element

Skapa ett HTML-dokument. Lägg till ett formulär med en knapp för att lägga till ytterligare saker till dokumnentet. När knappen trycks ska en paragraf med texten "Det här är paragraf N" läggas till. N är antalet paragrafer i dokumentet.