DOM

Utvecklingen av DOM

DOM har funnits i stort sett från den första versionen av JavaScript. Utvecklingen har dock tagit lite olika håll av olika parter, men den hålls nu samman ganska bra av W3C. Den version som vi pratar om är också den som W3C för tillfället fungerar i de flesta läsarna, alltså Level 1 DOM. Det har också kommit en version 2 och 3 som rekommendation från W3C, men antalet webbläsare som klarar av dessa är inte tillräckligt för att lita på det som webbutvecklare. Ett test finns på W3C som kollar vad just din webbläsare klarar och inte klarar av. Läs också på W3Schools om vad de olika rekommendationerna står för.

Det här är en generell rekommendation som ska gälla för alla uppmärkningsspråk. T ex passar den även för XML som är ett annat språk för att strukturera data. En specialmodul för HTML finns även och det är den som vi använder när vi arbetar med HTML.