DOM

Sammanfattning

För att kunna arbeta dynamiskt med t ex ett HTML-dokument behöver man komma åt elementen på ett smidigt sätt. En modell för hur elementen ligger i ett dokument specifieras av Document Object Model, DOM. Genom att hämta element (objekt) från DOM kan programmeraren manipulera, ta bort eller lägga till saker på webbsidan.

DOM består av en hierarkisk struktur som liknar den HTML som en sida består av. Det finns olika sätt att via DOM vandra igenom strukturen och hämta ut de element man vill åt. Detta kallas att traversera strukturen eller trädet. Genom att söka sig genom hela strukturen, från toppen till botten, kommer man på så sätt åt alla element. Det går även att id-märka sina element i HTML-koden för att sedan lätt komma åt dem genom att använda detta id.

W3C har släppt tre rekommendationer för hur DOM ska användas. Den senaste är Level 3 och ger programmeraren ett kraftfullt verktyg att arbeta med på sin webbsida. Tyvärr har inte de webbläsare som är populära idag hunnit att ta till sig alla nyheter. Vill du utveckla för flertalet webbläsare är det fortfarande DOM Level 1 som gäller.

Det här ska du kunna efter avsnittet

Övningar och exempel

Länkar till referenssidor