DOM

1) Popup

Visar hur man med DOM/CSS kan göra en enkel popup med meddelande i. Triggas av musen i det här fallet.

Visa kod