HTML

1) Enkel helsida utan formatering

Visa koden

2) Enkel hemisda med formatering

Visa koden

3) Rubriker

Visar upp hur olika rubriknivåer kan se ut.

Visa koden

4) Listor

Ett par olika listor i HTML.

Visa koden

5) Ramar

Enkel sida med 4 ramar i. Varje ram innehåller en egen HTML-sida.

Visa koden

6) Ramar med meny

Enkel sida med 3 ramar i. En meny med alternativ som länkas in i de olika ramarna.

Visa koden

7) Gruppering med titel i formulär

Ett enkelt formulär där fält grupperas och grupperna markeras med titel.

Visa koden