HTML

Använd texteditor

För att kunna skriva t ex HTML krävs en textredigerare eller editor som det också kallas. En sådan är t ex Anteckningar i Windows. Hitta denna på din dator och starta den. Den kan ligga t ex i Startmenyn och heter på engelska Notepad (lite olika på olika versioner av Windows). Öppna en ny fil och skriv in lite vanlig text. Spara dokumentet, stäng det och öppna det igen. Du har nu börjat använda ditt HTML-verktyg!

Ett första dokument

Öppna din textredigerare. Skapa ett nytt dokument och skriv in ett minimalt HTML-dokument. Ge dokumentet titeln "Min första HTML-sida". Fyll sedan på med en paragraf text om något roligt i dokumentkroppen. Spara som HTML-fil och se hur resultatet blev!

Skapa en tabell

Öppna din textredigerare. Skapa ett nytt dokument och skriv in ett minimalt HTML-dokument. Du ska nu skapa en tabell med några saker om dig själv i. Tabellen ska ha tre rader och 2 kolumner. Kolumnernas namn ska vara "Ålder" och "Händelse". Fyll sedan på med data i tabellen om när de olika händelserna "Tog körkort", "Lärde mig HTML" och "Började skolan" inträffade. Spara som HTML och titta på resultatet.

Paragrafer och rubriker

Skapa ett HTML-dokument som är som är artikel i en tidning. Artikeln består av en topprubrik och två paragrafer (stycken text) med tillhörande underrubrik.

Bilder och linjer

Hitta tre roliga bilder som du vill använda på en sida. Välj bilder som du får använda så att du inte bryter mot upphovsrätten! Skapa ett dokument där bilderna ska ligga. Varje bild som förekomma 3 gånger med 3 olika höjder. Lägg bilderna med samma höjd brevid varandra och varje "rad" ske inneslutas mellan linjer (<HR>) så det blir 9 bilder på 3 rader och 4 linjer i dokumentet.

Bild som länk

Skapa ett enkelt HTML-dokument som beskriver dig själv. Lägg också in en bild på dig själv eller annan bild om du inte har någon. Låt bilden vara en länk till en ny sida där det står lite om dina fritidsintressen. Lägg också till en länk på denna sida för att komma tillbaka till startsidan.

Skicka vidare

Skapa en startsida med ett meddelande på. Skicka vidare besökaren efter X antal sekunder till huvudsidan. (Kanske ska ha detta som exempel istället i Tutorial)

Ramar

Skapa en sida som delar upp fönstret i två ramar. Skapa sedan en meny och lägg i den övre av behållarna. Den undre behållaren blir sedan den plats där länkade dokument hamnar när de väljs i menyn. Gör ett par olika alternativ i menyn och enkla sidor för dessa val. T ex kan du göra detta med de sidor som du gjorde om dig själv här ovan.