HTML

Om HTML

Har du aldrig hört talas om HTML kan det enkelt beskrivas som det du ser på Internet. Det är alltså till för att skapa de webbsidor som utgör World Wide Web (WWW) eller nätet i dagligt tal. En webbsida är helt enkelt ett dokument som går att nå via datorn och som kan innehålla text, bilder, ljud och många andra media.

HTML bestämmer hur ett dokument ska struktureras, vad som är bilder, länkar till andra sidor, avsnitt med text osv. Det här ger dokumentet en logisk struktur med sammanhörande delar som sedan kan presenteras på ett bra sätt i en webbläsare. (Exakt hur presentationen ska se ut går inte att styra med endast HTML, men det är ett första steg på vägen.)

HTML är en förkortning för HyperText Markup Language. Från början bestod det endast av textdokument som var länkade till varandra med så kallade hyperlänkar. Idag säger vi helt enkelt länkar och sidorna består av mycket mer än bara enkel text. Länkar kan se ut på lite olika sätt och ofta när de befinner sig i text ser de ut så här (det ska INTE hända något när du klickar på just den här länken, så var inte orolig). Det finns speciella länkar dessa sidor som tar dig till ord i ordlistan och dessa har ett lite annorlunda utseende. De webbsidor som finns idag kan vara mycket avancerade med rörlig grafik, ljud och avancerad interaktion. Den här genomgången kommer dock att hållas på ett enklare plan.

För att kunna se en webbsida behövs en webbläsare som kan tolka HTML. Det finns idag många olika webbläsare och i grunden fungerar de på samma sätt. Internet Explorer och Mozilla är två av de största på marknaden.

För att göra det möjligt att visa HTML likvärdigt på flera olika läsare har det tagits fram en standard för hur koden ska se ut. De företag som vill kunna säga att de följer standarden måste därför följa dess regler och de olika webbläsarna får på så sätt en gemensam grund. Även om det finns en standard kan det se lite olika ut i olika webbläsare, vilket är något som vi förmodligen kommer att få leva med.

Den version som gäller idag heter HTML 4.01 och det är också den vi kommer att använda oss av under kursens gång. Om du läser i böcker eller på nätet och stöter på HTML 4.0 så är det i stort sett samma sak som HTML 4.01. Några mindre skillnader finns men i stort sett är dessa två versioner lika.

För att få in liten uppfattning om hur samma dokument ser ut utan samt med formateringar titta på följande fyra länkar. Först ett textdokument med endast den information vi ska ha på sidan.

Resultat

I nästa steg gör vi om detsamma till enklaste HTML (och kan då lägga in ett par bilder).

Resultat

Ett steg längre tas när vi dessutom lägger in lite formatering på bilderna och rubriker till texterna.

Resultat

I sista steget har vi lagt på CSS som tillför layout och stil på hela webbsidan. CSS kommer i nästa avsnitt av kursen.

Resultat

Nu kanske du är redo att gå vidare och lära dig några av dessa saker. Eller? För att få ut det mesta av dessa sidor är det bra om du har läst avsnittet Lästips som ger dig lite vägledning för arbetssätt för webbsidorna. Har du inte läst denna vägledning finns den tillgänglig i huvudmenyn (längst uppe till vänster) eller via denna hyperlänk