HTML

Webbstandard

I början av avsnittet (Dokumentets utseende) tog vi upp hur man specificerar vilken slags HTML man använder på sina webbsidor. Den variant vi använder oss av heter HTML 4.01 Transitional. Varför är detta viktigt kanske du tycker? Räcker det inte med att det fungerar bra för det mesta? Det går ju faktiskt att hoppa över att berätta för webbläsaren vilken standard vi håller oss till. Det finns flera goda skäl att hålla sig till väldefinierade standarder och vi tar upp ett par av dessa här.

Om webbläsaren måste gissa vad som finns i ett dokument tar det förmodligen längre tid att ladda och visa webbsidan. Tänk dig själv att du ska översätta en text som är skriven på flera olika språk med hjälp av olika lexikon. Du måste hoppa mellan olika lexikon och ibland vet du inte ens vilket språk ett visst ord tillhör. Jämför det med om du har en text som du vet är på engelska som ska översättas till svenska, det vill säga där du vet exakt vilka regler du måste hålla dig till.

Sidor som inte följer standarder tvingar webbläsaren att tolka vissa saker. T ex kan en webbläsare tolka en öppen paragraf


<P> en öppen paragraf med en massa text men utan slutmärke

...

...

<P> en bättre paragraf enligt HTML 4.01! </P>

som att paragrafan sträcker sig hela sidan medan en annan läsare kanske tolkar att paragrafen är slut när nästa paragraf startar. Det finns nog med olikheter mellan olika webbläsare, vi behöver inte skapa fler!

Vi har tidigare påpekat att HTML ska stå för den logiska strukturen (rubriker, paragrafer, bilder osv) medan vi använder CSS för att styra själva utseendet (hur saker ska ligga på webbsidan, storlek, färger osv). Följer vi standarden håller vi oss också till denna separation.

Motivationen för att använda webbstandarder

I nästa steg ska vi undersöka om vår kod uppfyller det den säger sig vara, det vill säga att det är HTML 4.0 Transitional. Detta gör vi genom att köra koden genom en validator från W3C. Om vi har gjort några fel i vår kod kommer det genast att synas och vi får reda på vad som inte är korrekt. Går det att rätta med hjälp av HTML 4.01 Transitional gör vi det, annars väntar vi tills nästa avsnitt när vi får tillgång till presentationsverktyget CSS.