HTML

Validera koden

Nu kommer testet för att se hurpass bra de sidor som vi skapat följer de standarder som vi har angett. För index-sidan har vi angett


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"

	"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

och för övriga sidor använder vi oss av


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

	"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

För att kontrollera dokumenten använder vi oss av en tjänst som finns på adressen http://validator.w3.org/. Starta med att klicka på länken och läs sedan vidare på denna sida.

Vi kan välja att validera (kontrollera) genom att ange en URL eller genom att skicka filen vi vill kontrollera. Här på sidan kommer jag att använda mig av det första alternativet och börjar med index-filen (index.html). Om du vill prova själv och inte har dina filer på en dator med webbserver (har du det vet du förmodligen om det) får du använda det andra alternativet.

I URL-fältet anger vi nu adressen till sidan

http://www.webbprogrammering.se/HTML/exempel/index.html

och klickar på Check

Resultatet blir följande (där vi kan utläsa att webbsidan är korrekt (valid) enligt HTML 4.01 Frameset).

Hade det funnits ett fel på sidan, som i följande exempel, hade vi fått veta det.

Kod

Resultatet av att köra samma test på den felaktiga index-sidan blir följande

Förutom att få se i stor text på lysande bakgrund att vår sida inte uppfyller kraven för HTML 4.01 Frameset får vi följade "felmeddelande" från validatorn.


1.	Line 15, column 6: end tag for "FRAMESET" 

	omitted, but its declaration does not permit this	</HTML>	? 2.	Line 10, column 0: start tag was here	<FRAMESET rows="15%, *">Det första meddelandet säger precis vad som är fel, det vill säga att det fattas ett slutmärke för <FRAMESET>. Det andra meddelandet är för att vidare hjälpa till att lösa problemet genom att berätta exakt på vilken rad det aktuella märket öppnades.

Övning Det finns alltså ett fel i koden. Kopiera den felaktiga koden från exempelet ovan och rätta till det som var fel. Prova sedan att validera igen för att få ett kvitto på att felet är rättat. Prova även att lägga in andra fel på index-sidan eller på valfri annan sida som du sedan kör genom validatorn.

Det kan kännas jobbigt att ett dataprogram (validatorn) säger att du har en massa fel på en sida som du har slitit med och lagt ner massor med tid på. Men eftersom du har lagt ner all denna tid vill du förmodligen att sidan ska bli bra och om syntaxfelen försvinner med hjälpa av att validera är det ett stort steg i rätt riktning. Se därför validering av kod som en medhjälpare och inte som en fiende.

När man validerar gör man det inte enbart för sin egen skull. Visar man också att man har validerat sin sida hjälper det andra att komma igång med validering av sina egna sidor. Ju fler sidor på Internet som är korrekta enligt de webbstandarder som finns desto lättare blir det för alla webbutvecklare och de företag som skapar webbläsare. Alla slipper ta hänsyn till specialfall som inte hör till standarden. Det finns inget skäl att inte validera, så validera!

Övning Du har säkert ett par webbsidor som du ofta besöker. Ta reda på om det följer standarden genom att använda validatorn som vi provade på nyss. En del sidor har kanske inte angett vilken slags HTML de använder och det går då inte lika lätta att kontrollera dem. Prova i så fall med de varianter som vi använt oss av ovan.