HTML

Sammanfattning

HTML är ett språk som vi använder för att skapa webbsidor med. Vi säger att HTML märker upp ett dokument och det här betyder att vi ger dokumentet en viss struktur. Vår sida delas alltså upp i rubriker, textavsnitt, listor, bilder m m. Sen är det upp till webbläsaren att tolka hur det hela ska se ut för användaren. Alla webbläsare visar inte ett dokument på precis samma sätt men den struktur som visas upp är densamma.

När du ritar på ett papper gör du både innehållet och dess struktur i samma steg. HTML är till för att särskilja innehåll och struktur. Strukturen utgörs av taggarna och innehållet den text som ligger mellan dessa.

Den övergripande strukturen i HTML-kroppen skapas med hjälp av BLOCK-element. Dessa talar om att dokumentet består av olika logiska enheter som t ex rubriker och paragrafer. Inom varje block kan det finnas mindre element, vilka vi kallar INLINE eller textnivå-element.

Det här ska du kunna efter avsnittet

Övningar och exempel

Länkar till referenssidor

Filer för nedladdning

Här finns alla delfiler för nedladdning. Högerklicka på länkarna och välj "Spara mål som"/"Save target as".