PHP

1) Formulär

Enkelt formulär som skickar inloggningsdata till sida som tar hand om detta (skriver ut)

Visa koden HTML PHP

2) Dagens datum

Enkelt skript som skriver ut dagens datum och veckonamn på engelska.

Visa koden

3) Klockan

Skriver ut klockan hämtat från date(). Två olika format på utskrift.

Visa koden

4) Miniräknare

En enkel miniräknare via ett formulär i HTML och PHP.

Visa koden

5) Sessioner

En sida som startar en session och nästa sida visar att datan finns kvar.

Visa koden