PHP

Datum i rubriken

Skapa en sida som har en rubrik med bland annat dagens datum i. Datumet ska skriva ut med hjälp av PHP.

Veckodagar

Skapa en sida som ska innehålla en tabell med dagarna i en vecka. Skapa alla dagar i en vektor och gå igenom vektorn på lämligt sätt för att skriva ut dessa i en tabell. Du behöver förmodligen skriva ut mer än bara veckonamnen med hjälp av PHP. Tänk på hur du ska varva HTML och PHP.

Använd inkluderad fil

Skapa en funktion i en fil som du sedan ska inkludera. Funktionen ska skriva ut ett det argument det får som inparameter. Använd sedan funktionen för att lösa uppgiften med veckodagar ovan. Det kommer inte bli stor skillnad mellan dessa lösningar, så kopiera bara koden och gör om det som behövs i den nya filen.

Val i lista

Skapa en inloggningssida där det går att välja användarnamn i en lista/rullista (påfylld vektor om du inte vill använda databas).