PHP

Om PHP

Fram tills ganska nyligen har de flesta sidorna på Internet bestått av ren HTML-kod och då varit statiska sidor utan möjlighet att erbjuda mer dynamik än kanske lite formulär. Efter hand har det byggts in saker som gjort innehållet mer levande, både från programmerarens och från användarens perspektiv.

Genom att använda sig av DHTML (JavaScript, DOM och CSS) går det att skapa mer dynamik på en webbsida. Men i stort sett är det bara en manipulation av vad som redan finns på sidan eller vad som är programmerat att sättas in vid olika tillfällen. När vi vill gå ett steg längre och få en verklig dynamisk sida går vi över på serversidan och använder de möjligheter vi har där. PHP är ett server-side skriptspråk som är relativt lätt att använda samtidigt som det är kraftfullt nog att göra det mesta man kan tänka sig på en webbsida.

Vi kallar PHP för ett skriptspråk och med det menar vi att det inte är ett programmeringsspråk fullt ut. Istället för att vara ett program skrivet på ett ställe som utför en rad uppgifter läggs direktiven för vad som ska göras ut direkt på HTML-sidor. Denna modell gör det enkelt för webbutvecklaren att snabbt skapa lite extra saker på sin webbplats. Som vanligt skickas en förfrågan från användarens webbläsare om vilken sida som ska visas. Servern ser då att sidan är en PHP-sida och skickar vidare kontrollen till PHP-tolken som går igenom skriptet och returnerar i sin tur en HTML-sida till användaren. Det fungerar alltså lite som JavaScript, fast på serversidan. Skriptkod ligger inbäddad i HTML, koden tolkas, instruktionerna utförs och användaren får se HTML-sidan som blir resultatet.