PHP

Funktioner

I PHP finns en rad funktioner att använda sig av. Det är ju trots allt det som programmering handlar om, att lösa en uppgift. Och funktionerna som finns i PHP är till för att hjälpa till att lösa den uppgift som programmeraren har. Som tur är behöver du som programmerare inte hålla reda på varje funktion som finns i PHP. Vet du vilket problem som ska lösas är det ganska lätt att leta reda på de funktioner som hjälper dig med uppgiften. På PHP's webbsida finns alla funktioner samlade och namnet på en funktion säger ofta ganska väl vilket problem eller uppgift den löser. Jag säger det nu och du kommer förmodligen att höra det igen: programmering handlar inte så mycket om att skapa nya saker som att sätta ihop sånt som redan finns. Med andra ord, gör inte allt arbete själv som någon annan redan har gjort och som kanske t o m finns inbyggt i det språk du jobbar med. Ett bra exempel är ju foreach-slingan. Det hade gått att skriva en egen funktion för att göra samma sak med en vektor, men det behövde vi alltså inte och sparar en hel del tid.

De funktioner som finns i PHP har alltså någon form av engelska namn. Ofta består namnet av en förkortning av flera ord som beskriver vad funktionen gör.