PHP

Inkludera filer

Det går också att använda sig av kod och funktioner från andra filer än just den som en viss kod ligger på. Då använder man sig av inkludering av filen vars kod man vill åt. Om det i filen som man inkluderar bara ligger instruktioner eller text kommer detta att utföras direkt. Dvs, den text som ligger i filen förs in på din sida och de instruktioner som ligger där utförs. Instruktionerna kan i sin tur skriva ut något så att resultatet blir detsamma. Här kommer ett exempel på det där vi på Nikes sida ska lägga in en lista med några av hennes syskon i:


<H1>Mina syskon</H1>
<?php
	include ("syskon.inc");
?> 

Filen syskon.inc är alltså filen som vi vill inkludera och använda på vår PHP-sida. Att filen har filändelsen .inc är inget krav, men det är ett ganska vedertaget sätt att markera att det är en fil som ska inkluderas, men som varken är en egen PHP-fil eller en egen HTML-fil.

Vi ska skriva syskon.inc på två olika sätt men som ger samma resultat. Första sättet är att skriva en ren text eller HTML-fil och det andra är att lägga in PHP-kod som hämtar informationen från en databas eller som skriver ut på ett visst sätt.

// kontaktinfo.inc version 1
<UL>
	<LI>Noah</LI>
	<LI>Niva</LI>
	<LI>Nixxa</LI>
	<LI>Najk</LI>
</UL>
// slut syskon.inc

Som synes består filen av lite HTML-kod som beskriver en lista med några av Nikes syskon. Det andra sättet att göra samma sak på kommer här:

// syskon.inc version 2
<?php 
$siblings = array('Noah', 'Niva', 'Nixxa', 'Najk',);

echo "<UL>";
foreach($siblings as $key => $value)
{
	echo "<LI>";
		echo $value;
	echo "</LI>"; 
}
echo "</UL>";
?>

Det går även att hämta variabler från den inkluderade filen och skriva ut dem i huvudfilen.

<?php 

include ("syskon.inc");
echo "<UL>";
foreach($siblings as $key => $value)
{
	echo "<LI>";
		echo $value;
	echo "</LI>"; 
}
echo "</UL>";

?>

I det sista exemplet räcker det med att vektorn finns i den inkluderade filen. Resten av arbetet sker i den fil vi arbetar med just nu. Vi ska lägga in denna kod (variant nr tre) på Nikes sida och väljer att göra det på sidan start.php.

Resultat

Startsidans nya kod

Kod

Filen syskon.inc som inkluderas

Kod

I just det här exemplet vinner vi inte något på att använda oss av PHP-versionen av inkludering. Vi hade lika gärna kunnat skriva in alla namn direkt i start.php. Men om det hade varit ett lite mer avancerat exempel där vi kanske hade fått hämta viss data från databas så hade det varit en genväg för oss. Speciellt om det handlar om något som ska vara med många gånger på en sida. Ofta handlar det om enkla saker som t ex en footer (som ligger längst ner på varje sida med t ex Copyright och datum på) eller en inkludering av andra PHP-filer där det finns funktioner som vi vill komma åt.