PHP

PHPs bakgrund

PHP är ett ganska nytt språk och skapades i sin första form i mitten på 90-talet. Sedan dess har dess användning växt kraftigt, framförallt efter 1999. Till en början var det bara ett antal verktyg för att övervaka aktiviteten på en webbsida. Dessa verktyg släpptes som ett litet program som fler och fler använde sig av tills utvecklingen tog fart och det blev ett eget språk med mycket bredare funktionalitet. PHP har på senare tid blivit en stor konkurrent till Microsofts eget språk ASP. Eftersom PHP inte är bundet till någon speciell webbserver eller operativsystem har det en klar fördel över ASP som bara (i princip) körs på webbservern IIS under Microsoft Windows operativsystem.

PHP sprids som öppen källkod vilket innebär att det till skillnad från många andra mjukvaror får laddas hem av vem som helst, modifieras och spridas vidare utan någon kostnad. Detta innebär också att det många som deltar i utvecklingen av språket. Om du bara ska använda PHP för att skapa innehåll på webbsidor är den största fördelen med allt detta att det är gratis.