PHP

Tillvägagångssätt

Hur ska man då gå till väga för att skapa en dynamisk sida med PHP? Sidan kommer förmodligen att grunda sig på en befintlig idé om hur HTML-sidan kommer att se ut. Det är det sättet som vi gått till väga på när vi gjort flera av exempelen på Nikes sida. Alltså ligger det HTML i botten och PHP hjälper till att infoga extra information där det behövs. Ett bra sätt kan då vara att först skriva ner den struktur som webbsidan ska ha så att HTML-koden blir välformulerad. Efter det är det dags att tänka ut var PHP-koden ska ligga. Det är en smaksak om man ska lägga in större kodavsnitt mitt bland HTML eller i funktioner samlat på ett ställe i dokumentet eller inkluderat från en annan fil. Ett bra sätt att arbeta är att först skriva det man vill ha direkt där det ska ligga, för att sedan när det fungerar som det ska flytta det till en egen funktion.

Ofta när data skickas till en PHP-sida läggs koden för att ta hand om detta längst upp i dokumentet. Då är det lätt att hålla reda på att alla variabler som ska användas senare har fått ett värde och att det som skickats till sidan tas omhand om. Olika versioner av PHP fungerar lite olika med avseende på hur variabler som skickas mellan sidor hanteras. I vissa versioner måste man själv hämta ut variablerna från t ex $_POST medan man i andra versioner kan använda variablerna direkt på den mottagande sidan. Ta reda på vad som gäller i den version som just du använder.