PHP

Ett första exempel

Vi ska börja på en lite lägre nivå. Först tar vi en titt på hur PHP och HTML fungerar tillsammans för att sen gå in på lite mer detaljer om PHP.

Genom att bädda in koden direkt i HTML går det att på ett enkelt sätt skriva ut saker från PHP som visas på HTML-sidan. Vill vi att dagens datum ska visas räcker det med en rad kod. All PHP-kod måste skrivas inom dess start- och sluttagg som ser ut enligt följande:

<?php 
här kommer koden att ligga
?> 

Det är också ok att utelämna php men det är ändå bra att ha det där för att utomstående lättare ska kunna se att det är just PHP som det rör sig om. Det kan i ett dokument finnas flera segment eller kodavsnitt med PHP. Oftast ligger det då HTML mellan dessa.

Vi kollar på ett första exempel som är en enkelt PHP-sida med HTML och en rad PHP-kod.

<HTML>
	<HEAD>
		<TITLE>Dagens datum</TITLE>
	</HEAD>

<BODY>

<H1> Dagens datum och tid </H1>
<?php 
	echo date("Y-m-d H:i:s");
?>
</BODY>

</HTML>

Dokumentet består alltså av en rubrik i HTML och en instruktion i PHP. PHP-koden echo date("Y-m-d H:i:s"); skriver helt enkelt ut en text till HTML-sidan innan den skickas till webbläsaren och resultatet blir en rubrik och texten dagens datum och tid under. Varje kodsnutt som avslutas med semikolon och utför en viss uppgift kallar vi för en instruktion.

echo är en av många inbyggda funktioner i PHP. Vi ska senare titta lite mer på vad en funktion är, men för tillfället räcker de kunskaper som vi tog upp i avsnittet om JavaScript.

Resultatet som skickas till webbläsaren är följande :


<HTML>
	<HEAD>
		<TITLE>Dagens datum</TITLE>
	</HEAD>

<BODY>

<H1> Dagens datum och tid </H1>
2004-12-02 09:12:12
</BODY>

</HTML>

PHP-blocket som fanns i den efterfrågade filen på serversidan har ersatts av resultatet av den kod som låg där.

Resultat

Inom PHP-blocket, alltså mellan start- och sluttaggen för PHP, hade vi kunnat skriva hur många rader kod (instruktioner) vi vill. Vi hade t ex kunnat anropa en databas och hämtat ut information för att sedan skriva ut det på sidan som snygg HTML. Börjar du förstå vad det handlar om nu?

Vi ska nu fortsätta på exempelsidan och lägga in en hälsning med dagen datum på startsidan på Nikes hemsida. För att fräscha upp minnet lite tittar vi först på hur sidan såg ut när vi lämnade den i DHTML-delen.

Resultat

Kod

För att lägga in dagens datum och tid behövs först lite saker runtomkring. Vi nöjer oss med rubriken "Dagens datum och tid: " och lägger den först på sidan start.html.

<H2>Dagens datum och tid : </H2>

Inne i rubriken ska även datumet stå och vi lägger till PHP-blocket som visades ovan

<H2>Dagens datum och tid : 
	<?php 
		echo date("Y-m-d H:i:s");
	?>
</H2>

Resulatet kan vi titta på här.

Resultat

Ojdå, vi saknar datum och tid, vad är det som är fel? Sidan som koden ligger i heter fortfarande start.html och webbservern tolkar inte PHP-koden utan skickar den bara som text till webbläsaren. Vi provar att döpa om filen till start.php. Också alla referenser till denna sida måste ändras, vilket är i menyn och i index-filen. Efter att gjort dessa ändringar får vi följande resultat.

Resultat

Nu funkar det genast bättre. Här följer den nya koden för filerna start.php, meny.html och index.html.

Kod

Kod

Kod