PHP

Formulär

Ett stort användningsområdet för PHP är dess förmåga att ta emot data som kommer från formulär i HTML. Vi har tidigare snuddad vid ämnet och kommer under det här avsnittet att gå igenom hur det ser ut i PHP. Formulär tillsammans med PHP ger programmeraren ett smidigt sätt att "prata" med användaren på en webbsida.

Vi ska arbetar vidare på det formulär som påbörjades i JavaScript-delen.

<FORM name="login" method="POST" action="login.php">  
<TABLE>
  
<TR>
 <TD> 
	Användarnamn
 </TD>

 <TD>
	<INPUT type="text"name="username" size="32">
 </TD>
</TD>

<TR>
 <TD> 
	Lösenord
 </TD>

 <TD>
	<INPUT type="password" name="password" size="32">
 </TD>
</TD>

<TR>
 <TD colspan="2">
    <INPUT type="submit" value="Logga in" onClick="return checkForm()">
</TD>
</TD>
</TABLE>
</FORM>

Vi känner igen formuläret från tidigare, bortsett från att vi nu har tagit bort koden som granskade formuläret. Men var lugn, vi ska ha kvar den koden också! Det är alltså ett formulär för inloggning och användaren bes att fylla i användarnamn och lösenord. Formulärets action är satt till filen login.php. Det går även bra att låta formuläret ligga i samma fil som tar hand om koden. Hade vi valt det senare alternativet hade vi kunnat sätta formulärets action till $PHP_SELF som är en variabel som innehåller namnet på dokumentet som vi arbetar i. Vi sparar filen med formuläret i som en vanlig HTML-fil med namnet login.html.

Kod

Det som händer när användaren fyller i sina uppgifter och skickar formuläret är följande: