PHP

Sammanfattning

PHP är ett skriptspråk som gör att vi kan föra in mer dynamik på en webbsida. Det går att skriva stora och komplexa program men oftast används PHP för att ta hand om att infoga rätt information på en webbida. Ofta arbetar man tillsammans med någon slags databas där informationen hämtas ifrån.

Att PHP är ett skriptspråk betyder att koden ligger inbäddad i HTML i ett dokument. När användaren frågar efter det aktuella dokumentet (webbsidan) körs ett program på servern igång och översätter PHP-koden till det som ska göras. Ofta är det HTML som skrivs ut till webbläsaren.

Det är inte speciellt svårt att skriva små saker i PHP. Många saker bygger på liknande strukturer och man lär sig ganska snabbt hur detta görs. Det finns också många bra exempel på hur andra har löst ett visst problem/uppgift på Internet.

Det här ska du kunna efter avsnittet

Övningar och exempel

Länkar till referenssidor

Filer för nedladdning

Här finns alla delfiler som de ser ut just nu för nedladdning. Högerklicka på länkarna och välj "Spara mål som"/"Save target as".

Och PHP-filerna som inte går att ladda ner direkt på samma sätt. Klicka istället på länken och kopiera koden för att hämta hem filen.