PHP/MySQL

Om PHP/MySQL

När vi pratar om databaser handlar det om en mängd data som är lagrat på ett speciellt sätt. Vi har ingen nytta av alla denna data om vi inte kan göra någonting med den. Genom att fråga databasen efter data kan vi få fram de uppgifter vi vill ha, ändra det som ska ändras eller ta bort det som inte ska finnas kvar.

Det här avsnittet gör inget försök att lära ut speciellt mycket om hur MySQL och databaser fungerar. Tanken är istället att du som har dessa kunskaper ska kunna använda de även från PHP. Givetvis går det att följa med i exemplen och förhoppningsvis snappa upp en del, men om du inte har arbetat något med databaser innan kan det vara svårt. Titta i så fall i länksamlingen eller sök på Internet efter en bra guide för databaser och MySQL. Det finns massor med bra ställen!

De frågor vi ställer till databasen är SQL-frågor som inte kan köras direkt i HTML. Vi ska därför ta hjälp av de egenskaper som PHP har för att prata med den databasserver som vi har vår databas på. Det är ett par steg som måste göras för att kunna ställa frågor till den databas vi vill åt. Vi måste koppla upp oss mot rätt server och rätt databas med det användarnamn och lösenord som vi har på denna. Eftersom databaser innehåller data som kan vara hemlig måste det finnas skydd mot att obehöriga går in och läser denna. Alla som har tillåtelse att läsa direkt från databasen har därför ett konto med användarnamn och lösenord vilket ger ett första skydd för uppgifterna.

När vi nu har denna uppkoppling kan vi ställa de frågor som vi vill till databasen. T ex kan vi fråga efter alla användare i vår databas vars efternamn börjar på "A" och skriva ut dessa med PHP. Eller så kan vi skicka ut ett mail till alla användare som fyller år. Eller till och med till "alla anställda (på ett företag) som har en chef som heter Petter och som dessutom har en lön mellan 22.000 kr och 25.000 kr. Det är inte databasen som sätter gränserna för vad du kan göra, det är snarare våran egen fantasi.

I nästa avsnitt ska vi titta på hur allt det här kan göras. Först hur uppkopplingen görs och sedan hur vi kan fråga efter och manipulera data.