PHP/MySQL

Ansluta till databasen

För att ansluta till databasservern och bestämma vilken databas vi ska prata med använder vi oss av två PHP-funktioner. Med den första skapar vi ett objekt som utgör själva uppkopplingen och som sedan finns kvar i den fil vi arbetar med. Det andra anropet väljer vilket databas i databashanteraren som vi vill jobba mot.

Den första funktionen vi använder är mysql_connect() och hela anropet ser ut enligt :

$connection = mysql_connect ("localhost", "nike", "password");

Som argument till funktionen skickar vi namnet på databasservern (vanligen localhost), ett användarnamn och ett lösenord. Vi använder användarnamnet nike och lösenordet password. Självklart är password inte ett lösenord man ska använda sig av på en publicerad webbsida. Den koppling som vi får tillbaka sparar vi i variabeln connection som vi sedan kan använda flera gånger. Nästa steg är att välja vilken databas vi vill använda. PHP håller själv reda på att det gjorts en koppling till själva databasservern och vi behöver bara anropa mysql_select_db ("mindatabas"). Det hela är nu klart och det är dax att ställa frågor till databasen. I nästa avsnitt tittar vi på hur det går till.