PHP/MySQL

Sammanfattning

För att kunna komma åt data från en databas krävs det att man ansluter ett klientprogram till databasen. PHP kan fungera som ett klientprogram och du kan som programmerare komma åt databasen från dina skript.

Att fråga en databas efter data kan delas upp i 3 steg. Först ska en koppling till den aktuella databasen sättas upp. Efter det måste man bestämma vilken fråga som ska ställas och även ställa frågan. Till sist behöver man ta hand om det eventuella resultat som erhålls från frågan. T ex om man frågat efter ett antal personer i databasen måste man kanske gå igenom den resulterande listan och t ex skriva ut personens namn.

Det krävs inte många rader PHP-kod för att kunna göra dessa saker. Eftersom det är lätt att göra saker är det också lätt att göra fel. När det handlar om databaser kan det också vara destruktiva fel som tar bort en massa data ur databasen. Kanske data som var tänkt att vara kvar. Det är därför viktigt att säkerhetsuppdatera sin databas ibland.

Det här ska du kunna efter avsnittet