Lästips

Lästips för Webbprogrammering . se

Siten handlar om ett antal sätt att skapa webbsidor för publicering på Internet. Alla dessa är inte lika centrala och en del kan ses som sidospår eller fördjupning. De centrala delarna är HTML, CSS och PHP som huvuddelen av arbetet ska ligga i.

Varje område har ett antal moment kopplat till sig. Först finns det en teoretisk/praktisk genomgång av ämnet, en så kallad Tutorial. Här tas de viktiga delarna upp tillsammans med en rad exempel. För att ytterligare befästa kunskaperna finns det övningar till avsnittet som du kan göra. Titta även på de exempel som finns i anslutning till avsnittet.

Det mesta materialet består alltså av så kallade tutorials (sv. genomgångar med exempel). Precis som på en vanlig föreläsning tas då saker upp i den ordning de kommer. I samband med de flesta begrepp finns även ett eller flera exempel. Resultatet av exemplen visas och det finns ofta länkat direkt på sidan. Du uppmanas ändå att prova på och göra flertalet av dessa exempel på egen hand för att prova på de olika teknikerna. Eftersom du inte är bunden av andra studenter eller en föreläsare som står och pratar på går det också bra att gå tillbaka och läsa om delar som man inte förstått eller helt enkelt glömt bort.

Varje tutorial består av ett antal delavsnitt. Varje del har en egen huvudrubrik och finns på en odelad HTML-sida. Ibland måste man skrolla nedåt för att kunna läsa hela avsnittet. När du är klar med ett delavsnitt finns det länkar längst ner på sidan för att gå vidare med nästa del. Här nedan kan du se hur knapparna för att gå bakåt och framåt inom avsnittet ser ut. Det ska inte hända något om du klickar på knapparna eftersom det bara är ett "smakprov".

Det går också att hoppa mellan avsnitt som inte kommer direkt före eller efter i ordningsföljden. För detta ändamål finns det en meny uppe till vänster på varje tutorialsida. Du kan där välja precis vilket avsnitt du vill hoppa till.

För att få ut maximalt av dessa genomgångar är det ett par saker som är bra att veta. All kod kommer att skrivas på med ett typsnitt och färg i alla genomgångar. Hur det kommer att se ut ser du här:

Om vi står på ruta 17
	Gå tillbaka till Gå!

Eftersom all kod som vi kommer att skriva är ren text behövs det inget proffsprogram för att följa med i genomgångarna. Det finns många olika texteditorer att använda för att skriva text. Ett exempel är Notepad som finns i Windows. Du kan läsa om Notepad här. Det går att skriva sin kod i Microsoft Word, men det inget som vi rekommenderar. Autoformatering mm kan ställa till med problem.

En del ord har följande stil på texten och det betyder att dessa ord finns med i ordlistan med en liten förklaring. När du klickar på dessa länkar öppnas en ny sida med ordlistan. Det går också att öppna ordlistan genom länken i huvudmeny här ovan för att själv leta efter ett ord och/eller förklaring.

Dessutom finns det en del rutor med lite information som inte kommer i den löpande texten. Rutorna ser lite olika ut och beskrivs nedan.

Tips

TipsDet här är en tipsruta. Innehållet i tipsrutorna är till för att göra det lättare för dig att klara av lektionen på bästa sätt. Det är inget tvång att följa tipsen, men det kan vara nyttigt!

Liknelse/metafor

FörklaringDet här är en förklaring av något som kanske kan verka komplicerat i datatermer. Därför har jag försökt att skriva en liknelse som ska hjälpa till att ge en annan syn på det. Ofta är det inte förklarat i data- eller programmeringstermer utan med väl vedertagna saker från vardagen.

Övning

ÖvningDen här symbolen och rutan betyder att det är en övning som du kan göra. Ofta är det en väldigt enkel sak som följer det som precis tagits upp i texten, men ibland kan det också vara något mer avancerat.

Kod

<html>
	<head>
		<title>Hemsidan</title>
	</head>

<body>
		Min hemsida
</body>
	
</html>

I slutet på varje Tutorial finns det länkar till information om det aktuella området. Det är viktigt att du tittar närmare på dessa och gör dig bekant med sidorna för att hitta den information som behövs senare. Ibland finns det flera länkar till liknande information, välj den som passar dig bäst.

Ibland visar vi all kod för ett visst exempel och ibland inget eller bara en del. Om koden saknas och du är intresserad (vilket du borde vara) kan du själv gå in och titta på koden. Det finns ett par olika sätta att göra det på. Det enklaste och snabbaste är att högerklicka med musen på webbsidan och välja "Visa källa". Det kan även heta "View Source" eller "View page source", beroende på vilken webbläsare och språk du har på datorn. Det som händer när du väljer att koden ska visas är att en textredigerare som finns på din dator öppnar en ny textfil med koden i. Du kan nu titta på koden som den ser ut och även spara HTML-filen på din egen dator. Du kan dock inte påverka den sida som du tittar på, utan det är bara en kopia av koden som du har. Nedan finns två exempel på hur rutan som dyker upp vid högerklick ser ut, dels i Internet Explorer (på svenska) och dels i Mozilla (på engelska).

Internet Explorer med svensk inställning Mozilla Firefox med engelsk inställning