JavaScript

Enkel popup

Skapa en HTML-sida som hälsar användaren välkommen via en popup när sidan laddas. (Tips: använd onLoad i märken BODY)

Dagens datum

Skapa en HTML-sida som skrivet ut dagens datum någonstans i dukumentet.

Mera länkar

Gör en enkel meny med länkar som byter skepnad mha Javascript (olika bilder för mouseover t ex)

Formulär

Skapa en HTML-sida med ett enkelt formulär för att fylla i ditt för- och efternamn samt ålder. Gör sedan en funktion som skriver ut dessa data på skärmen eller i en popup. (Tips om hur formuläret kan se ut här
Lösningsförslag

Funktion med returvärde

Skapa en enkel sida i HTML där du använder dig av en funktion i JavaScript för att räkna ut ett värde som ska skrivas ut på skärmen. Funktionen ska ta två argument och t ex utföra multiplikation och returera det värde som ska skrivas ut. Resultatet kan se ut ungefär som nedan och du får gärna formatera texten så att den blir snyggare:


2 gånger 2 är 4

3 gånger 3 är 9

4 gånger 4 är 16