JavaScript

Om JavaScript

Förutom ren HTML kan det finnas lite mer levande material på en webbsida. Det kan vara filmer, animationer, ljud eller saker skapade med ett speciellt programmeringsspråk. De flesta programmeringsspråk som finns kan inte köras direkt i din webbläsare utan måste ha tillgång till speciella programtolkar på webbservern. För att göra det möjligt att utföra vissa saker direkt i webbläsaren har enklare så kallade skripspråk tagits fram för detta ändamål. Ett skriptspråk har sin kod inbäddat i HTML-sidan och dess instruktioner eller kommandon utförs direkt på sidan. Skriptkoden laddas ner samtidigt som övrig HTML-kod, tolkas av webbläsaren och de saker som är "skriptade" utförs.

Ett skriptspråk som har fått stor utbredning är JavaScript som från början togs fram av företaget Netscape. Till att börja med var det bara Netscapes egen läsare som kunde utnyttja dessa extra effekter i webbläsaren men numera klarar de flesta läsare av att hantera JavaScript. Som vanligt finns det en standard som är framtagen för JavaScript (eftersom det är flera webbläsare som utnyttjar tekniken). Standarden heter ECMAScript.