JavaScript

Skriva ut text

Ibland behöver man skriva ut något som ska visas i webbläsaren. Det går att skapa en hel HTML-sida om så är fallet, men ofta är det endast enkla element som ska läggas till. För det mesta är det HTML-kod som ska genereras, t ex för en dynamisk rubrik eller ett datum.

För att skriva till ett HTML-dokument används metoden write. Eftersom det handlar om att skriva ut till själva dokumentet måste vi referera till document som är det objekt som har hand om den HTML-fil som är aktivt i webbläsaren. Vi skriver :

document.write('Min vanliga text');

När den här satsen körs kommer "Min vanliga text" att skrivas ut precis där koden ligger eller anropas. Texten är inte formaterad med några HTML-element och blir helt vanlig text (eventuellt påverkad av stilmallar som kan finnas på sidan).

Resultat

Kod

Istället för att bara skriva ut vanlig text går det att på olika sätt skapa HTML-kod. Det sätt vi ska visa på här är det enklaste och resultatet hamnar precis där JavaScript-koden ligger på sidan.

Resultat

Kod

document.write('<H1>En första rubrik</H1>');

Vi skriver alltså ut HTML-kod som för användaren kommer att synas som en rubrik formaterad med HTML-elementet H1. Självklart går det att göra på samma sätt med övriga element i HTML.

I delen om DHTML kommer ett annat sätt att skapa och modifiera HTML-kod på en befintlig sida att visas.