JavaScript

Användningsområde

JavaScript används inte för att skapa avancerade program men har ändå kommit till stor användning. Det handlar ofta om små specialeffekter på webbsidor som t ex rullgardinsmenyer eller bilder som ändras när muspekaren förs över dem. En annan viktig uppgift kan vara att hantera information som användaren skriver in i ett formulär. För att spara tid för användaren kan JavaScript få i uppdrag att kolla så att det som skrivs in är korrekt med avseende på format och upplysa användaren om något är fel innan formuläret skickas iväg. Mot slutet i det här avsnittet ska vi titta mer på formulär men framförallt kommer detta att tas upp på DHTML-delen som är nästföljande avsnitt.

Typiska JavaScript