JavaScript

Denna lektion

Det här kursavsnittet kommer att gå igenom hur JavaScript ser ut och ta upp ett par användbara strukturer. Vi kommer att gå igenom några exempel på saker som kan göras och visa detta på Nikes sida. Senare under kursen i DHTML-delen kommer mer praktiska exempel på hur man kan använda JavaScript tillsammans med HTML att visas.

Resultatet för denna lektion är följande funktioner på Nikes hemsida. De ändringar som vi kommer att göra är alla på sidan om leksaker.

Resultat