JavaScript

JavaScript - kommandon och kod

JavaScript får förekomma i ett HTML-dokument på två platser. Detta är i HEAD och i BODY. Ofta förekommer det dessutom i båda två. De flesta exempel i denna föreläsning kommer att utelämna all HTML-kod. Under senare del av kursen tittar vi närmre på hur JavaScript och HTML fungerar tillsammans.

Den kod man skriver är uppdelad i ett antal instruktioner. En instruktion brukar skrivas på en rad och säger till datorn eller det speciella programmet att göra en viss sak. T ex att spara ett värde, skriva ut något på skärmen eller spela upp ett ljud. Det var från början tänkt att man inte skulle behöva avsluta raden med semikolon, men eftersom så många programmerare var vana vid det från andra språk tillåts semikolonet på slutet för deras skull.

Eftersom en instrukion är ett viktigt begrepp gör jag ett försök att göra en liknelse för bättre förståelse.

Förklaring Tänk er en skolfröken i en lågstadieklass. Förutom att hålla allmän ordning på barnen ska fröken lära ut vissa saker. Det här gör hon genom att ge barnen instruktioner hur de ska göra. Följande rader är intstruktioner som en skolfröken skulle kunna tänka ge barnen:

Ta upp ritboken.

Fatta pennan.

Rita en cirkel.

Rita ett steck.

Skriv ditt namn i skrivstil längst upp till vänster.

Lägg ner pennan.

Lägg det du ritat på katedern.

Gå på rast.

Precis såhär fungerar programmering. Programmeraren handleder datorn steg för steg vad som ska göras för att uppnå det man vill ha ut. Givetvis blir det ofta mer komplicerat, men grundtanken är densamma.

En sak som är mycket bra att veta innan man skriver en massa kod är att JavaScript är shiftlägeskänsligt vilket betyder att t ex update() inte är samma sak som Update() eller upDate(). Ofta har funktioner, som är en slags byggsten i JavaScript, namn som är sammansatta av flera olika ord och som beskriver vad själva funktionen gör. Ett exempel är kontrolleraDatum som kan tänkas kontrollera om användaren har skrivit in ett giltigt datum. Tänk nu på att det inte går att skriva kontrolleradatum för att komma åt samma funktion!

Allt som skrivs innanför skripttaggarna <SCRIPT> </SCRIPT> kommer att tolkas och utföras. Vi kallar detta för ett skriptblock eller kodsnutt. Alla webbläsare stödjer inte JavaScript och en del användare stänger dessutom av funktionaliteten i sin läsare. De tycker helt enkelt att de effekter som JavaScript tillför är jobbiga eller kanske en säkerhetsrisk för den egna datorn. För att göra en webbsida med JavaScript på som även blir bra för dessa måste man ibland ersätta de delar som utförs med JavaScript med något annat. Efter sitt skriptblock lägger man då ett "ickeskript-block" med hjälpa att taggarna <NOSCRIPT> </NOSCRIPT>. I detta element skriver man vanlig HTML som ersätter det som JavaScript-koden skulle ha gjort.

Det finns också ett sätt att skriva kommentarer som inte tolkas utan som bara syns som vanlig text i koden. Genom att skriva // behandlas resten av den aktuella raden som en kommentar.

Koden i denna lektion kommer att skrivas med följande font: skrivUt('Hej');. Kod som inte ligger i den löpande texten har följande utseende

skrivUt('Hej');