JavaScript

Typer

Många programmeringsspråk använder fast typbestämning och med det menas att dess variabler indelas i olika klasser och att varje klass används till ett speciellt område. Sådana områden kan vara heltal, textsträngar, listor eller andra mer avancerade saker.

I JavaScript används istället något som kallas lös typbestämning vilket innebär att variabeltypen inte måste vara bestämd då variabeln tilldelas ett värde. Det går dessutom att först tilldela en sträng till en variabel och senare inom samma räckvidd tilldela t ex ett heltal till samma variabel. I ett språk med fast typbestämning hade detta resulterat i ett fel.