Notepad

Notepad eller Anteckningar är en textredigerare som finns i Windows. Programmet är till för att skriva enkla dokument som kan sparas i olika filformat. Notepad är inte alls lika avancerad som t ex Word och är lättare att arbeta med för mindre avancerade dokument.

Notepad är heller inte gjord speciellt för att skriva HTML-kod men duger gott för våra första webbsidor.

Starta Notepad

Vi börjar med att hitta Notepad och starta själva programmet. Man hittar det på lite olika platser och under olika namn beroende på vilken version av Windows som används. Namnet är Notepad på engelsk version och Anteckningar på den svenska. Programmet finns vanligen i Tillbehör/(Accessoaries) under "Alla program" i startmenyn. När du hittat programmet första gången kan det vara en bra idé att skapa en genväg på skrivbordet för att lättare hitta det nästa gång du ska använda det. Genvägen skapar du genom att först leta upp Anteckningar/Notepad
Hitta Notepad för att sedan dra dess ikon till skrivbordet. Genom att klicka och hålla in höger musknapp går det att dra en ikon. Välj sedan att "Kopiera hit" (Copy here) för att lägga en kopia av genvägen på skrivbordet. Kopiera hit

Genvägen ser ut enligt följande i Windows XP.

notepad shortcut

Klicka igång programmet när du hittat det.

Skapa nytt dokument

Direkt när vi kommer in i programmet öppnas ett nytt dokument med namnet "namnlös" (eller untitled på Engelska). Vi behöver alltså inte skapa ett nytt dokument själva.

Notepad start

Skriv in lite text i dokumentet för att se hur det ser ut. Det finns inga större möjligheter att formatera text men det är vi heller inte ute efter. HTML bryr sig inte om vilken text den skrivs med. Stora eller små, röda eller blå bokstäver, arial eller verdana, det spelar ingen roll.

Spara dokument

När du har skrivit in lite text ska dokumentet sparas. Det här görs genom att välja Arkiv i menyn och alternativet Spara. Nu dyker det upp en filväljare som ber dig att välja var på datorn filen ska sparas och vilket namn filen ska ha.

Välj en lämplig katalog och det namn du vill ha på filen. Låt filformatet vara textdokument (.txt) och Kodning ANSI.

Öppna befintligt dokument

Stäng ner Notepad genom att klicka på X eller Arkiv/Avsluta. Öppna Notepad igen. Nu öppnas på nytt dokumentet "namnlös". Men vi vill komma åt det dokument som vi precis skapade och sparade och gör det genom Arkiv/Öppna. Hitta det dokument som du nyss sparade och välj Öppna eller dubbelklicka på dokumentet.

Du kan nu göra lite ändringar och välja Spara så kommer de nya sakerna att sparas över det gamla dokumentet och du har den nyaste versionen sparad.

Spara som nytt dokument

Det går också att välja att spara som en ny fil. Välj Arkiv/Spara som och skriv in det nya namn som du vill att filen ska ha. Det går självklart även att byta katalog för den nya filen.

Notepad Spara som

HTML

Vi ska skapa HTML-dokument och gör här ett litet första test. Skriv in följande i ett nytt dokument.

<HTML>
	<HEAD><TITLE>Test</TITLE></HEAD>

<BODY>
	Hej hej
</BODY>

</HTML>

Välj sen Spara och skriv in ett lämpligt namn på din HTML-fil. Men tänk på att filändelsen måste vara html, så du ska även skriva in detta efter filnamnet som kanske är "test". Det hela blir då "test.html". Klicka på Spara och ditt HTML-dokument är skapat och klart att testas i en webbläsare.

Andra funktioner

Under menyn Redigera finns funktioner för att kopiera, klistra in, söka efter ord mm. Läs om dessa under hjälpavsnittet i Notepad om du inte redan känner till hur det fungerar från t ex Word eller annat texteditor.